top of page

Williy Bengtsson - Valberedning | TRIGTEK Systemutveckling AB

Willy grundare för Trigtek och arbetar som elektronikutvecklare med bakgrund inom mjukvara och hårdvara. Willy var Ordförande för EIG från 2011-2015

bottom of page