top of page

Gunnar Andersson - Ledamot | SER - Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

Gunnar är styrelseledamot i SER (Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening), gick ut Chalmers Elektroteknik 1987. Han har en bakgrund som spänner över internationell försäljning och projektledning av management system för bland annat Ericsson. Han är SERs representant i mentorprogrammet MEDIT vid Chalmers och samordnar lokala SERarrangemang som seminarier och företagsbesök i Västsverige med EIG.

bottom of page