top of page


Gilbert Lundgren - Hedersledamot | Novametric AB

Gilbert driver Novametric och är längst sittande styrelsemedlemen på EIG. Novametric bedriver forskning, konsultverksamhet, utveckling, tillverkning och försäljning inom området för elektriska, elektroniska och optiska produkter med inriktning mot mättekniska tillämpningar.

bottom of page