Göran Wetter - Suppleant | RISE IVF

Göran jobbar på RISE IVF inom området material- och felanalys av elektronik. RISE IVF är experter på tillämpad forskning, och har kompetens, industrierfarenhet och kontaktnät som sträcker sig över en rad olika kompetensområden. RISE IVF ligger i framkant med att ta fram och utveckla nya tekniker, metoder och produkter för direkt tillämpning i industrin.

© Elektronikindustriföreningen i Göteborg

    ​Elektronikindustriföreningen i Göteborg
    c/o Företagstjänst i Benareby AB
    Metallvägen 7c
    435 33 Mölnlycke