top of page


Erik Graef Behm - Ledamot | Establisment Strategist, Region Halland - Invest in Halland

Erik är Establisment Strategist för Region Halland, ansvar för inward investment samt klusterutveckling för att stödja den Hallänska ICT-branschen. Region Halland arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan mellan de 4 kommunerna.

bottom of page