Thomas Roberts - Ledamot | Luxbright AB

Thomas Roberts är Head of Development på Luxbright där han jobbar med teamet för att ta fram bättre röntgenkällor för bättre röntgen bilder runt om i världen.