Erik Graef Behm - Ledamot | BRG - Business Region Göteborg

Erik är Area & Investment manager ICT med ansvar för inward investment samt klusterutveckling för att stödja den Västsvenska ICT-branschen. Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. BRG ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

© Elektronikindustriföreningen i Göteborg

    ​Elektronikindustriföreningen i Göteborg
    c/o Företagstjänst i Benareby AB
    Metallvägen 7c
    435 33 Mölnlycke